Click this link!

Saturday, February 25, 2012

look for a way back, not a way out

بسم الله الرحمن الرحيم


Dan sesungguhnya...
Kami jadikan untuk neraka jahanam...
banyak dari jin & manusia...
yang mempunyai hati...
tetapi tidak mahu memahami dengannya (ayat-ayat Allah) !!! ,
dan yang mempunyai mata...
tetapi tidak mahu melihat dengan­nya (bukti keEsaan Allah) !!! ,
dan yang mempunyai telinga...
tetapi tidak mahu mendengar dengannya (ajaran dan nasihat) !!!,
mereka itu seperti binatang ternak,
bahkan mereka lebih sesat lagi !!!
mereka itulah orang-orang yang lalai .
(Al-Quran, Surah Al-A’raf, Ayat Ke 179)


yang dicari ialah jalan pulang, bukan sekadar jalan keluar.
apa guna keluar dari satu lubang, hanya untuk masuk ke lubang yang lain pula.

pencari jalan keluar cuma akan kepenatan,
sentiasa mencari alasan,
untuk membenarkan kesesatan.

No comments: