Click this link!

Saturday, April 14, 2012

Accompany your patience with presence of self. not with ignorance that will bring you further from the truth.


a heedless heart is far from his Creator no matter how much he has learnt.


Iringilah kesabaran kamu itu dengan kesedaran dan bukannya kelalaian yang bakal menggelincirkan diri lebih jauh daripada kebenaran.

sabar si jahil itu adalah penyeksaan yang memerangkap diri dalam kesesatan.

No comments: